Usługi księgowe, kadry i płace


Ogłoszenie z kategorii: Usługi księgowe, dodane przez: Viki_Stern


Świaczysz podobne usługi? Dodaj własne ogłoszenie
Za darmo!

Usługi księgowe, kadry i płace


Naszą ofertę kierujemy zarówno do małych jak i średnich firm. Zapewniamy pełną obsługę księgową, poprzez prowadzenie pełnej księgowości, obsługę kadrowo-płacową i udzielanie porad w problemach kadrowych.

Poniżej prezentujemy zakres świadczonych usług księgowych oraz kadrowo-płacowych:

prowadzenia Księgi z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
prowadzenia wymaganych przepisami prawa ewidencji księgowych (ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje do celów podatku od towarów i usług);
ustalania wysokości należnych zaliczek na podatek VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa podatkowego miesięcznych/kwartalnych deklaracji i składanie tych deklaracji do Urzędu Skarbowego;
sporządzania zeznania rocznego;
ustalania wysokości należnych rozliczeń z ZUS-em i przekazywanie do ZUS-u deklaracji miesięcznych, rejestrowych/aktualizacyjnych;
sporządzanie rocznych deklaracji PIT-36, PIT-36L, uczestniczenie i występowanie w imieniu Zleceniodawcy w przeprowadzanych kontrolach podatkowych;
przekazywanie Zleceniodawcy informacji o wysokości podatków do US i składek do ZUS w ustalonych terminach.

W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

sporządzanie list płac,
sporządzanie rachunków do umów zleceń,
rozliczanie zwolnień lekarskich,
wyliczanie należnego ekwiwalentu za urlop,
naliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4,
wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie do ZUS,
sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach (PIT-11, PIT-8B),
sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R,
przygotowywanie zgłoszeń (wygłoszeń) do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin.
Obsługa kadrowa pracowników

sporządzanie projektów umów o pracę, umów zleceń,
kontrola terminów okresowych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP,
ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego,
rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
sporządzanie świadectw pracy,
sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.
Koszt usługi do uzgodnienia.

Możliwa również obsługa księgowa


Od: Viki_Stern Wyślij wiadomość | Poproś o kontakt

Telefon: 8809250430,
E-mail: viki_stern@o2.pl


Ogłoszenie z kategorii: Usługi księgowe Poznań,
dodane w dniu: 2022-08-25

WTYCZKA TUWI KONTAKT
wtyczka tuwi kontakt - wiadomość